අඩු-ලෝහමය තිරිංග පෑඩ්

  • Low metallic brake pads, good brake performance

    අඩු ලෝහ තිරිංග පෑඩ්, හොඳ තිරිංග කාර්ය සාධනය

    අඩු මෙටලික් (Low-Met) තිරිංග පෑඩ් කාර්ය සාධනය සහ අධිවේගී ධාවන විලාසයන් සඳහා සුදුසු වන අතර වඩා හොඳ නැවතුම් බලයක් සැපයීම සඳහා ඉහළ මට්ටමේ ඛනිජ උල්ෙල්ඛ අඩංගු වේ.

    නත්තල් සීයා තිරිංග සූත්‍රයේ සුවිශේෂී නැවතුම් බලය සහ කෙටි නැවතුම් දුර සැපයීම සඳහා මෙම අමුද්‍රව්‍ය අඩංගු වේ. එය උණුසුම් උකුලෙන් පසු ස්ථාවර තිරිංග පැඩල් ෆීල් ලැප් ලබා දෙමින් ඉහළ උෂ්ණත්වවලදී තිරිංග මැකී යාමට වඩා ප්‍රතිරෝධී වේ. අපගේ අඩු ලෝහමය තිරිංග පෑඩ්, තිරිංග කාර්ය සාධනය ප්‍රමුඛ වන, උද්යෝගිමත් රිය පැදවීම හෝ ධාවන පථ ධාවන කරන ඉහළ කාර්ය සාධන වාහන සඳහා නිර්දේශ කෙරේ.